1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 325

Uygulama esaslari - səhifə 162

səhifə162/325
tarix05.02.2018
ölçüsü8.28 Mb.

 

  

 

 

344


3-

   32 A’e kadar (32 A dahil) prizler ve sabit şekilde tesis edilmiş el aletleri, ya beyan artık 

akımı 30 mA’i geçmeyen artık akım koruma cihazları ile korunacak, ya SELV sistemi ile 

beslenecek, ya da her priz ve el aleti ayrı yalıtım trafosu veya yalıtım trafosunun ayrı 

sekonder devrelerinden beslenecektir.   

Not 1:

 Elektriksel ayırmanın uygulandığı hallerde elektriksel ayırmanın  şartlarına özen 

gösterilecektir. 

Donanımın Seçimi ve Montajı 

113d - Genel 

1-

   Şantiye ve söküm alanlarında elektriğin dağıtımında kullanılan tüm sabit tesisat ve cihazlar 

en az IP44 koruma sınıfından olacaktır.  İnşaat  şantiyesi tabloları koruma sınıfı TS EN 

60439’a uygun olacaktır. Diğer cihazların koruma sınıfı, dış etkilere uygun olacaktır.  

2-

   Madde  113-d-1  kapsamı  dışındaki cihazlar, dış etkilere uygun koruma sınıfına sahip 

olacaklardır. 

113 e -Hat Sistemleri 

Zararlı etkilerden kaçınmak için kablolar inşaat alanı içindeki araç ve yürüme yollarından 

geçmeyecektir. Eğer geçirilecekse mekanik zarar ve etkilere karşı özel koruma önlemleri 

sağlanacaktır. 

Hatlar, gerilmeye karşı özel olarak boyutlandırılmamışlarsa, uç noktalarında gerilme 

oluşmayacak şekilde düzenlenecektir. 

113f - Ayırma ve Anahtarlama Cihazları 

1-

   Her  tesisatın başında ana anahtar ve başlıca koruma cihazlarından oluşan bir düzen 

bulunacaktır. 

2-

   İnşaat alanındaki her besleme ve dağıtım tablosuna gelen kablolarda, besleme girişini  

ayırmak ve anahtarlamak için gerekli cihazlar kullanılacaktır. 

3-

   Tüm  cihazların besleme tarafında, tehlikeyi önlemek için tüm gerilim altındaki iletkenleri 

besleme tarafından ayıracak bir acil anahtarlama cihazı konulacaktır. 

4-

   Beslemeyi  ayıracak acil anahtarlama cihazı devre dışı pozisyonda güvenliği sağlayacak 

yapıda olacaktır.( Madde 60-b ‘ye bakınız.) (Örneğin devre kesildikten sonra asma kilit 

takılabilir tip veya kilitli mahfaza içinde olacaktır.) 

5-   Elektrikli cihazları besleyen her devre aşağıdaki cihazları içeren şekilde dağıtım ablosundan 

beslenecektir. 

(i) 


Aşırı akım koruma cihazları, 

(ii)  Dolaylı dokunmaya karşı koruma yapan cihazları, 

(iii)  Gerekiyor ise prizler. 

6-

   Yedek ve acil durum (güvenlik) beslemeleri, farklı beslemeler arasında birbirine bağlanmayı 

önleyecek şekilde düzenlenecektir. 

113g - Fiş ve Prizler 

1-

   Her bir priz 113-d-1 maddesine uygun tablonun bir parçası olarak değerlendirilecektir. 

2-

   Her bir fiş ve priz TS EN 60309-02’ye uygun olacaktır. 

Elektrik Mühendisleri Odası 

  

 

 

345


Fiş ve prizler ya 113-f-3’de bildirilen düzenlerin içinde, veya bu çeşit tabloların uvarlarının 

dışında tesis edilecektir.  

3-

   Aydınlatma armatürü bağlantı elemanları kullanılmayacaktır. 

113h - Kablo birleştiricisi 

Kablo birleştiricisi TS EN 60309-2’ye uygun olacaktır.     

 Madde 114- Tarım ve bahçe tesisleri  

114a - Kapsam 

1-

   Bu bölümün kuralları bina içi ve dışı, tarım ve bahçe tesisleri ile canlı hayvan beslenen 

yerlerin (ahırlar, ağıllar, kümesler, hayvan besleme alanları ile saman, kuru ot ve gübre 

depolanan, saklanan alanlar gibi) tüm bölümleri için geçerlidir. Eğer yukarıda sıralanan 

alanlar aynı zamanda sadece insanların yaşadığı meskenleri de içeriyor ise, meskenler bu 

bölümün kapsamı dışındadır. 

2-

 Tarım ve bahçe tesisleri için izin verilen en büyük dokunma gerilimi 25 V a.a. dır. Artık 

akım koruma cihazları ile beslenen devrelere bağlı donanımların gövdelerinde dokunma 

gerilimi bu değeri aşmayacaktır. 

114b - Dolaylı ve doğrudan dokunmaya  karşı koruma 

SELV kullanılması halinde nominal gerilime bakmaksızın doğrudan dokunmaya karşı 

koruma aşağıdakilerden biri veya birkaçı ile sağlanacaktır: 

(i)  En az IP2XB veya IPXXB koruma sınıfına  sahip  korkuluk  ve  mahfazalar                       

( Madde  43-c’ye göre) 

(ii)  500V etkin değer a.a. deney gerilimine 60 saniye süre ile dayanıklı yalıtım                      

(Madde 43-b’ye göre). 

114c - Doğrudan Dokunmaya  Karşı Koruma 

SELV sistemi ile beslenenler hariç, prizleri besleyen tüm devreler ilgili  standardı ile uyumlu ve 

Madde 43-f-2 (ii) de bahsedilen özelliklerde, beyan artık akım  değeri (I

n) 30 mA’i geçmeyen 

artık akım cihazları ile korunacaktır. 

113d - Dolaylı  Dokunmaya Karşı Koruma 

1-

   Canlı hayvanların bulunduğu alanlarda dolaylı dokunmaya karşı koruma topraklanmış 

potansiyel dengeleme ve beslemenin otomatik kesilmesi yöntemleri ile sağlanmış ise 

(Uygun topraklama tipi için 44-b maddesine bakınız), Madde 113-c-2 şartları geçerlidir. 

2-

   Canlı hayvanlar için kullanılan alanlarda, tamamlayıcı potansiyel dengeleme hayvanlar 

tarafından dokunulabilecek tüm açıktaki iletken bölümler ile yabancı iletken bölümleri 

birbirine bağlayacaktır. 

3-

   Zeminde  tamamlayıcı potansiyel dengeleme amaçlı metal ağ tesis edilmesi halinde bu ağ 

tesisatın koruma iletkenlerine bağlanacaktır. 

113e - Yangına ve Zararlı Isıl Etkilere Karşı Koruma  

1-

   Yangına karşı korunmak amaçlı olarak hayvanların sağlığı ile ilgili olmayan cihazları 

besleyen devrelere beyan artık akım değeri (I

n) 0,5 A’i geçmeyen artık akım anahtarı tesis 

edilecektir. 

Elektrik Mühendisleri Odası


:

ekler
ekler -> Bina ˙Içi Konumlandırmada Kanal Modellerinin Etkisi On the Impact of Channel Models for Indoor Localization
ekler -> Paper Geoinformatics'04
ekler -> HiBRİd elektriKLİ taşitlar ve taşitlardaki depolama sistemleri
ekler -> Dalga enerjiSİ Teknolojisi, Ekonomisi, Çevresel Etkisi ve Dünyadaki Durumu
ekler -> Dekanlik dekanlik
ekler -> 6245 sayili harcirah kanunu ağustos 2014
ekler -> Karar no: 2014/11 genel müDÜRLÜk makamina
ekler -> Karar no: 2013/119 genel müDÜRLÜk makamina
ekler -> Cins Değişikliği Hk
ekler -> Karar no: 2010/46 genel müDÜRLÜk makamina tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 23/09/2010 tarih ve 2010/24 nolu karan ile onanan


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


xzr-universiteti-erciyes-78.html

xzr-universiteti-erciyes-82.html

xzr-universiteti-erciyes-87.html

xzr-universiteti-erciyes-91.html

xzr-universiteti-erciyes-96.html