©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Тироксин – тироксин, қалқанша без гормоны Тиф - Мал шаруашылығы терминдерінің орысша казақша сөздігі (оқу құралы)...


Тироксин

– тироксин, қалқанша без гормоны

Тиф

– сүзек

Ткань

– ұлпа

Товар

– тауар

Товарищество

– серіктестік

Товаропроизводитель

– тауар өндіруші

Токсин

- уыт

Толстая кишка

– тоқ шек

Толщина

– қалыңдық, жуандық

Тощак

– арық мал

Тощий

скот

– арық, жүдеу, көтерем мал

Тонна

– тонна

Торги

– саудаға салу, саудалау

Торговец

– саудагер

Торговля

– сауда, сауда-саттық

Трава

– шөп

Травма

– жарақат

Травосмесь

– аралас шөп

Травостой

– жер оты, шалғын

Травоядные

– шөп қоректілер

Травяная мука

– шөп ұны

Трамбовка

– таптау, тығыздау

Трансплантация

– трансплантация, қондыру

Транспортировка скота

– малды тасымалдау

Траншея

– траншея, ор, ұра

Трасса

– трасса

Трата

– шығын, зиян

Трахея

– кеңірдек

Требуха

– ішек-қарын

Тромб

– қан ұйығы

Трудность

– қиындық, қиыншылық

Трудоемкость

– еңбек сыйымдылық

Трудоспособность

– еңбекке жарамдылық, еңбекке қабілеттілік

Трудоустройство

– жұмысқа ортналастыру

Трудящийся

– еңбекші

Труженик

– еңбеккер

Труп

– өлексе

Туалет туши

– ұшаны тазалау, жуу

Туберкулез

– туберкулез, індет ауруы

Туловище

– дене

Туровый отел

– кезеңді төлдеу

Туша

– ұша

Тушенка

– бұқтырылған ет

Тыква

– асқабақ

Тырло

– қалқан, көлеңке, қотан, жайылымдағы малдардың тыныс алатын орны

Тысячеголовник

– мыңбасшөп

Тысячалистник

– ақбас жусан

Тюк

– бума шөп

Тяжеловесность

– ауыр салмақтылық

У

Убежище –

пана

Убой –

сойыс, мал сою

Убой скота

– малды сою

Убойный выход

– сойыс шығымы

Убойная масса

– сойыс салмағы

Уборка –

жинау

Убывание –

кему, азаю

Убыток –

шығын, зиян

Убыточность –

шығындылық, зияндылық

Углеводороды

– көмірсутектер

Углевод

– көмірсу

Угодье

– пайдаланылатын жер

Угроза –

қауіп – қатер

Удабривание –

тыңайту, құнарландыру

Удаление –

шығарып тастау, алып тастау

Удел –

үлес

Удельный вес –

салмақ үлесі

Удержание –

шегеру, ұстап қалу

Удешевление –

арзандату

Удобрение –

тыңайту, тыңайтқыш, құнарландыру

Удобство –

жайлылық, қолайлылық, ыңғайлылық

Удовлетворение –

қанағаттандыру

Удой –

сауын, сүт сауымы

Удорожание –

қымбаттау

Узкоплечий

– қушық, тар жауырын

Укомплектование –

жинақтау, толықтыру, жабдықтау

Укос

– шабылған шөп

Улучшение –

жақсарту, асылдандыру

Ультразвук –

әсіредыбыс, ултрадыбыс

Упитанность –

қоңдылық

Управляющий –

басқарушы

Упущение –

жіберілген қате

Уровень продуктивности

– өнімділік деңгейі

Урожайность

– астық түсімі, бітіктік, егін шығымы

Усвоение питательных веществ корма

– азықтың қоректік заттарын сіңіру

Усвояемость корма

– азықтың сіңімділігі, жұғымдылығы

Услуга

– көмек, қызмет

Усовершенствование

- жетілдіру, кемелдендіру

Успех

– табыс, жетістік

Устойчивость

– тұрақтылық

Устранение

– жөңдеу, түзеу

Устройство

– құрылғы

Утварь

– керек-жарақ

Утверждение

– бекіту

Утепление

– жылыту

Утрамбовка

– тығыздау, нығыздау

Утрата

– жойып алу, жоғалту

Утро

– таң, таңертен

Утробное развитие

– құрсақта жетілу

Ухо

– құлақ

Уход

– күтім

Ухудшение

– нашарлау, төмендеу

Участие

– қатысу, қатыстыру

Участник

– қатысушы

Участок

– учаске

Ученый

– ғалым

Учет

– есепке алу

Уши

– құлақтар

Ушиб

– жарақат

Ущерб

– зиян, зардап, зарар

Уяснение

– анықтау, айқындау

Ф

Фаза –

фаза, кезең, шақ

Файл –

файл, дерекжиын

Фазовое кормление

– фазалық (кезеңдік) азықтандыру

Фактические показатели

– нақтылы көрсеткіштер

Фактор –

фактор, жәйт

Фаланга

– саусақ, бақай сүйектері

Фальсификация

– бұрмалау, жалған, шындыққа сай емес

Фасовка –

буып – түю, орау

Фауна –

жануарлар әлемі

Фенотип

– фенотип, ағзаның микрофизикалық белгілері мен қасиеттерінің жиынтығы

Фенотипическая изменчивость

– фенотиптік өзгергіштік

Фенотипическая корреляция

– фенотиптік корреляция

Ферма –

ферма, қожалық

Фермерское хозяйство

– фермерлік шаруа қожалығы

Фибрин

– фибрин, қанның ерімейтін белогы

Фиксатор

– бекіткіш, ұстатқыш

Фиксация

– бекіту, ұстату, табандату

Филе

– жоғары сапалы жақсы ет

Фильтр

– сүзгіш

Финансирование

– қаржыландыру, қаржы бөлу

Финансы

– қаржы, қаражат

Финиш

– мәре

Финиширование

– мәреге жету

Флора

– өсімдіктер әлемі

Фолликулы

– фолликулалар, лимфа безінің түйіні

Фолликулы размером с горошину

– бұршақтың көлеміндей фолликулалар

Фонд

– фонд, қор

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (ФФПСХ) –

ауылшаруашылығын қаржылай қолдау қоры

Форма

– форма, сыртқы пішін, сыртқы түр

Фосфор

– фосфор

Фото

– фото, сурет

Функция

– функция, қызмет, міндет, іс

Фураж

– малдың жем-шөбі

Х

Халат –

халат

Халатность

– шала-шарпылық

Характер

– мінез

Характеристика

– мінездеме, сипаттама

Характерность

– өзгешелік, ерекшелік, өзіне тәндік

Хвойная мука

– қылқан ұны

Хвойное дерево

– қылқан жапырақты ағаш

Хвост

– құйрық

Химический состав кормов

– азықтардың химиялық құрамы

Хищник

– жыртқыш аң

Хлев

– мал қора

Хозяйство

– шаруашылық, қожалық

Хозяйство-репродуктор

– репродуктор-шаруашылық

Холод

– суық

Холодильные машины

– суытқыш қоңдырғы, тоңазытқыш

Холодостойкость

– суыққа төзімділік

Холка

– шоқтық

Хранение

– сақтау

Хранилище

– қойма, сақтау орны

Хребет

– жота, арқа

Хромать

– ақсау

Хромосома

– хромосома

Хрусталик глаза

– көз жанары

Хрящь

– шеміршек

Худой

– арық, жүдеу, көтерме

Ц

Царапина

– сызат

Цвет –

түс

Цветение –

гүлдеу, гүл ашу

Цевка

– жіліншік, жілік

Целенаправленность –

мақсаттылық, нысаналық

Целесообразность –

мақсатқа сәйкестілік

Целина –

тың

Цельное молоко

– қаймағы айырылмаған сүт

Цена –

баға

Ценность –

құндылық

Ценообразование –

баға белгілеу

Центр –

орталық

Централизация –

орталықтандыру

Центрифуга –

центрифуга

Цепная реакция

– ұласпалы реакция

Цех –

цех

Цивилизация –

өркениет

Цистит

– цистит, қуықтың қабынуы

Цитоплазма

– цитоплазма, клетканың ішкі сұйық бөлігі

Цикл –

цикл

Циклограмма –

циклограмма

Цинк –

мырыш

Циркуляция –

айналыс, алмасу

Цифра -

сан

Ч

Чабан –

шопан, қойшы

Части –

бөлшек

Частник –

жеке шаруа, жеке меншік иесі

Частота –

жиілік

Частота пульса

– жүрек соғу жиілігі

Часто возникающие инфекции

– жиі кездесетін жұқпалы аурулар

Челюсть

– жақ

Челюстная кость

– жақ сүйек

Чердак

– шарбақ

Чередование

– кезектесу

Черемша

– жабайы сарымсақ

Череп

– бас сүйегі

Черепная коробка

– бас сүйектің ми сауыты

Чесание

– тарау

Чесотка

- қышыма

Чернозем

– қара топырақ

Чечевица

– жасымық

Численность

– саны

Число

– сан

Чистая продукция

– таза өнім

Чистая энергия

– таза энергия

Чистка животных

– малды тазалау

Чистокровный

– таза қанды

Чистопородное разведение

– таза қанды мал өсіру, асыл тұқымды мал өсіру

Чистота породы

– тұқым тазалығы

Член

– мүше

Членство

– мүшелік

Чувствительность

- сезімталдық

Чума

– оба

Ш

Шейка матки

– жатыр мойыны

Шелуха –

дәннің қауызы, қабығы

Шелушение –

түлеу, қабыршақтану

Шея

– мойын

Ширина

– ені

Широкогрудый

– кең кеуделі

Шкура –

тері

Шрот

– шрот, майсыздандырылған күнжара

Штука –

дана

Щ

Щека –

жақ, ұрт

Щелочь

– сілті

Щелочность –

сілтілік

Щелочь –

сілті

Щит

– қалқан

Щитовидная железа

– қалқанша без

Щитовидный хрящ

– қалқанша шеміршегі

Щиток

- қалқанша

Э

Экзема

– есекжем, бөртпе, теміреткі

Экологичность –

қоршаған ортаға зиянсыз

Экономичность –

үнемділік

Экономия –

үнем, үнемдеу

Эксперимент –

ғылыми тәжірибе

Эксперт

– сарапшы, сараптаушы

Экспертиза

– сарап, сараптау

Эксплуатация

– пайдалану

Экспорт

– экспорт, шетке әкетілетін

Экстенсивность

– экстенсивті, жайбырақаттық

Экстерьер

– экстерьер, сырт пішіні, бітімі

Электрификация

– электрлендіру

Электричество

– электр

Электронасос

– электр сорап

Электрооборудование

– электр жабдығы

Электропастух

– электр бақташы

Электроприемник

– электр қабылдауыш

Электропровод

– электр өткізгіш (сым)

Электросеть

– электр желісі (жүйесі)

Элита

– элита, асыл тұқымды

Эмболия

– эмболия, қан тамырының бітеліп қалуы

Эмбрион

– эмбрион, ұрық

Эмфизематозный карбункул (эмкар)

– қарасан

Эпидемия

– індет

Эпидерма

– терінің сыртқы қабаты

Эспарцет

– эспарцет

Этап

– этап, кезең, саты

Эффект

– әсер, тиім

Эффективность

– тиімділік

Ю

Юг –

оңтүстік

Юрта –

киіз үй

Юрист –

заңгер

Я

Явление –

құбылыс

Ягодица

– бөксе, сауыр

Яд –

у

Ядовитый

– улы

Язва

– жара

Язва желудка

– асқазанда болатын кесел жара

Язык

– тіл

Яловость

– қысыр қалу

Яичник

– аналық без

Яйцеклетка

– аналық жасуша

Яйцепровод

– жұмыртқа жолдары

Яичник

– аналық без

Яловая корова

– қысыр сиыр

Яма

– шұңқыр

Яремные вены

– күре тамыр

Яр

– жыра, терең сай, жар

Ярмарка

– жәрмеңке

Яровая пшеница

– жаздық бидай

Яровые

– жаздық дақыл

Ясность

– айқындылық

Ячмень

– арпа

Ящур

– аусыл

Қолданылған әдебиеттер тізімі:


  1. Орысша-қазақша сөздік /1-том/. Редакциясын бастырған Ғ.Ғ.Мұсабаев. – Алматы: Қазақ Совет Энциклопедиясының Бас редакциясы. 1978.-576 бет.

  2. Орысша-қазақша сөздік /2-том/. Редакциясын бастырған Ғ.Ғ.Мұсабаев. – Алматы: Қазақ Совет Энциклопедиясының Бас редакциясы. 1978.-588 бет.

  3. Қоныспай Қ. Агроинженердің орысша – қазақша сөз қоры. – Алматы: Қазмемагроуниверситет: «Агроуниверситет» баспасы, 1997.-141 бет.

  4. Қасымбеков М. Анықтама сөздігі. Алматы, «Қазақстан», 1992. – 120 бет.
?


une-histoire-critique-de.html

une-nouvelle-approche-de.html

une-ouverture-de-la-clin.html

une-rencontre-humaine--.html

une-statue-de-raymond.html